Stablo Života

Pretplatom na mjesečnu ili godišnju članarinu dobiti ćeš 30 sjemenki koje će tvojim istražvanjem sadržaja na platformi, uroditi plodom (cvijetom).  Nakon nekog vremena iz cvijeta, nastati će stablo. Šume su pluća ove Panete i bez njih Život nebi bio moguć. Ovo je naš skupni doprinos Majci Zemlji, kao zahvala za svaki dah koji udišemo. Zahvala u obliku fizički zasađenog stabla u ime Omni Akademije i tebe, kada tvoja sjemenka na stranici dobije svoj završni oblik.

p.s – Zasadiš li i ti stablo, mi ćemo ih zasaditi tri.

SJEME ŽIVOTA

Pronađeno kako leži u srcu drevnog uzorka zvanog "Cvijet Života", "Sjeme Života" sadrži zapise čitave kozmologije svijesti. Kako i samo ime nalaže, ovaj simbol baza je za čitavu Kreaciju i Svemir kakvog znamo. Njegova jezgra leži u krugu koji u svetoj geometriji predstavlja sveobuhvatne cikluse života. Sjeme života formirano je od međusbne veze šest krugova koji su povezani oko jednog, sedmog kruga. Preklapanje krugova ukazuje na intinu povezanost sa sljedećim, gradeći i stvarajući novo na već postojeće. Simbolika ovog uzorka leži u STAVARANJU pa ga povezujemo s plodnošću i stvaranjem novog života u utrobi majke; numerološki simbolizira 7 dana stvaranja Kreacije, zrcali naših 7 čakri, spektar duginih boja te glazbenu ljestvicu, tj. predstavlja beskonačnu prirodu Života kao takvog.

CVIJET ŽIVOTA

Prvobitan jezik Svemira, čisti oblik te simetrija; "Cvijet Života" jedan je od osnovnih oblika svete geometrije te jezik SVIJETLA i jezik TIŠINE. Tvori ga šeterokutni uzorak tj. hexagon koji se sastoji od 19 cjelovitih krugova i 36 djelomičnih lukova zatvorenih u jednom velikom krugu. "Cvijet života" započinje oblikom "Sjeme Života" , a naziv cvijet predstavlja ne samo njegov oblik i izgled, već simboliku plodnog stabla. Tako će plodno stablo izbaciti pupoljke koji će procvasti u cvijet te će iz cvijeta roditi sočne plodove. Plod će pasti sa stabla na zemlju te će nastati nova biljka, a s vremenom stablo. Ciklus: stablo- cvijet- plod- sjeme- stablo podsjeća nas na JEDINSTVO te da stvaranje bez njega ne postoji; kao i da smo svi napravljenji i izgrađeni prema istom nacrtu Kreacije.

Stablo ŽIVOTA

Smatra se kako su kao i ostale, ovaj uzorak koristile civilizacije poput Egipčana, Kineza pa sve do Hebreja, a on zapravo ne pripada nikome, on je intimni dio prirode. Sastoji se od tri stupa povezanih točkama te putevima. Stup Ozbiljnosti (razumjevanje, snaga, slava), Stup Blagosti (duhovno znanje, ravnoteža i ljepota, temelji, kraljevstvo), Stup Milosti (mudrost, milost i veličanstvenost (ljubaznost), pobjeda). "Stablo Života" savršeno se uklapa poput ključa u bravi, u "Cvijet Života". Ono simbolizira VJEČNI ŽIVOT (ljubav i jedinstvo) te nas u obliku stabla podsjeća na prošlost (korjenje), sadašnjost (tijelo stabla) i budućnost (plod) kao dio Svemira. Također, Stablo je spoj između Podzemlja, Zemlje i Neba; predložak koji preslikava svjetove unutar stvarnosti- ono je mapa prema Božanskom ili prema čistom OM.

Scroll to top